spreekuur POH-GGZ

Daphne Majoor werkt als praktijkondersteunder GGZ in onze praktijk. Zij is psycholoog en gespecialiseerd in om te werken in de huisartsenpraktijk. Zij begeleidt mensen die wat ondersteuning kunnen gebruiken op het psychisch vlak. Zo ziet zij patienten met klachten van somberheid, angsten en burnout. U kunt ook bij klachten van stress bij haar terecht voor een paar gesprekken. Meestal kan zij u verder helpen. Het eerste gesprek wat u met haar heeft is het intakegesprek. Zij inventariseert dan uw klachten en bespreekt welke zorg  voor u het beste is. Dit kan begeleiding door haarzelf zijn en/of  een doorverwijzing naar een eerstelijns-psycholoog, specialistische ggz zorg, een cursus, maatschappelijk werk etc. 

Als u psychische klachten heeft wordt u eerst gezien door uw huisarts. Zij kan u doorverwijzen naar Daphne. Om uw klachten goed in kaart te kunnen brengen krijgt u voor het intakegesprek een vragenlijst mee van de assistente. Het is belangrijk deze zo goed mogelijk in te vullen en voor het gesprek met de praktijkondersteuner bij de assistente aan de balie in te leveren. Naast de klachteninventarisatie geeft het invullen van de lijst mogelijk ook een voordeel qua vergoedingen voor de eerstelijns-psychologische zorg. Dit is afhankelijk van uw zorgverzekeraar. De praktijkondersteuner kan u hier meer over vertellen.  De begeleiding door Daphne is gratis. Belangrijk is om bij de vragenlijst het vakje ‘geen bezwaar’ aan te kruisen. U krijgt dan na een jaar opnieuw de lijst om te kijken of de klachten verminderd zijn. Dit is een voorwaarde is om in aanmerking te komen voor de vergoeding.

Na een eventuele doorverwijzing kan het voorkomen dat u voor nabehandeling opnieuw ondersteuning krijgt van Daphne Majoor. Zij kan eventuele restklachten, terugvalpreventie of vragen die zijn blijven liggen begeleiden.

Daphne werkt op dinsdagen tussen 08:00-14:00 uur.

Copyright © 2019 Huisartsenpraktijk Lankhorst
Webdesign & CMS by Downdijk